Candor Network

Мрежата за свобода и прозрачност

Test

Какво е Candork Network?

Candor Network е отворена и децентрализирана блокчейн мрежа, чиято цел е да предостави дигитална инфраструктура, която позволява по-голяма свобода, прозрачност и интегритет в обществото.

Със стартирането си, Candor се поддържа от неправителствени организации, медии, образователни институции и представители на гражданския сектор, които приемат Етичен кодекс. Те са операторите на възли (nodes) и допринасят за доверието в мрежата чрез своята репутация и почтеност.

Candor Network се управлява от блокчейн протокол, който защитава сигурността на изпълнените транзакции. Мрежата ще служи за некомерсиални и общественополезни цели. Участващите организации и потребители могат свободно да записват и проверяват данни чрез нея.

В среда на изключително висока отчетност ще се проследяват резултатите от стартирани инициативи и ще се проверява автентичността на регистрираните в мрежата данни и документи.

В съзвучие с принципите и ценностите на децентрализираните технологии, Candor се управлява демократично и с прозрачни механизми. Поддържащите възли организации и потребители ще гласуват за приемането на нови членове в мрежата или за изключването на неспазващите Етичния кодекс такива.

Прозрачността на Candor няма да бъде в конфликт с регулаторните изисквания за поверителността. В мрежата няма да могат да бъдат записвани лични данни в чист вид, които да бъдат четени и достъпвани от неоторизирани потребители.